من و همسرم Janet می خواهیم از لحظه شگفت انگیز و مثبت اخیر خود با شرکت مهاجرتی راهی بسوی کانادا که با
Shawna و Elyse و Luning داشتیم به اشتراک بگذارم .
من کانادایی هستم و Janet آمریکاییست . ما سال گذشته با ۴ شرکت مهاجرتی در مورد پرونده مان صحبت کردیم و در
نهایت شرکت مهاجرتی راهی بسوی کانادا را انتخاب کردیم و هیچ شکی نیست که دیگران به اندازه این شرکت قابلیت داشته
باشند. پرونده ما کمی پیچیده شده بود ولی راهی به سوی کانادا با دقت زیاد به شرایط منحصر به فرد ما رسیدگی کرد.
باید بگویم در پرونده ما مکاتبات و کاغذبازی خیلی زیاد شد و ما حتی یک بار هم از این شرکت گله و شکایتی نشنیدیم .
گروه مهاجرتی راهی بسوی کانادا بعد از ۱۶ ماه تلاش موفق شد بعد از چالشهای فراوان مشکل را حل کند و اقامت Janet را دریافت کند. ما بدلیل بعضی از مسایل قادر به ذکر ریز ماجرا نیستیم ولی در حالت کلی باید بگویم که شرکت
مهاجرتی راهی به سوی کانادا بهترین گزینه و انتخاب است . ما خوشحال میشویم که به هر سوالی در مورد این کمپانی به
شما پاسخ دهیم . ولی باید بگویوم که این شرکت تنها گزینه و انتخاب شما باید باشد .

با احترام
Pat and Janet 214 431 5238 US number through Skype

Pat & Janet